slide 2 slide 1 slide 3
Ukázka
z kroniky

Hasiči

SDH Dědice

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1891. Počet zakládajících členů 12. V roce 1893 zakoupena ruční potahová stříkačka sloužila do roku 1945. 
V letech 1929 - 1930 postaveno hasičské skladiště a vybudována požární nádrž. 
Počet členů v roce 1930 byl 20. 
V roce 1945 zakoupena motorová stříkačka DKW. PPS8 v 80. letech nahrazena novou stříkačkou PPS 12. V roce 1954 zakoupeno starší hasičské auto. Zrušeno 1964. V roce 1981 přiděleno auto ŽUK, v roce 1999 prodáno.

V současnosti má sbor motorovou stříkačku PPS 12 s příslušenstvím. 
Ruční stříkačka a stará motorová stříkačka slouží jako historické exponáty.

Do 31.1.1981 jsme byly zařazeni do okrsku č.10 Nové Syrovice spolu s SDH Láz,Nimpšov,Krnčice a Dědice. Od 1.2.1981 jsme okrsek č.13 Nové Syrovice s těmito SDH, Láz, Krnčice, Nimpšov, Velký Dešov, Malý Dešov, Kojatice, Hornice a Dědice.

V roce 1984 provedena přestavba požární zbrojnice, v 2. polovině 90. let vyrobeny překážky pro okresové soutěže.

 

Soutěžní činnost SDH Dědice

Okrskové soutěže konané v Dědicích

29.5.1983 k 90 výročí zakoupení koňské ruční stříkačky firmy Smekal, jsme vybojovali 2 místo.
18.6.1986 k 95 výročí založení sboru jsme vybojovali ? místo.
2.6.1991 k 100 výročí založení sboru jsme vybojovali 3 místo.
2.6.1996 k 105 výročí založení sboru jsme vybojovali 1 místo.
24.6.2001 k110 výročí založení sboru jsme vybojovali 6 místo.
17.6.2006 k 115 výročí založení sboru jsme vybojovali 3 místo.

Největší úspěchy Dědických hasičů jsou:

V roce 1956 na okresním kole v Kostníkách vybojovali naši hasiči 2 místo. Další velký úspěch je z 26.5.2001,kdy naši Mladí Hasiči vybojovali v okresním vyhodnocení hry Plamen 5 místo.

V roce 2001 jsme pořádali 14.10. zahájení prvního kola okresu Třebíč v celoroční činnosti hry Plamen a dorostu. Ve hře Plamen proběhly 2 disciplíny a to Závod Požárnické Všestrannosti a Štafeta dvojic.Z celoroční činnosti dorostu proběhl Závod Požárnické Všestrannosti. Účastnilo se celkem 33 družstev z okresu Třebíč.

Naše soutěžní družstva v okrskových soutěží se umísťovala od roku 1990 následovně:

1990 - 2. místo 1996 - 1. místo 2002 - bez naší účasti 2008 - 4. místo
1990 - 3. místo 1990 - 3. místo 1990 - 4. místo  
1990 - 3. místo 1990 - 4. místo 1990 - 3. místo  
1990 - 5. místo 1990 - 5. místo 1990 - 3. místo  
1990 - 4. místo 1990 - 8. místo 1990 - 3. místo  
1990 - 4. místo 1990 - 6. místo 1990 - bez naší účasti  

V roce 2000 jsme měli družstvo žen, které bohužel po krátkém působení soutěžení ukončily, ale I tak dosáhly úspěchu. 2.7.se účastnily okresního kola a skončily na 5. místě. Ještě téhož roku 5.8. na pohárové soutěži v Lázu vybojovaly 1 místo.

Naše SDH pracovalo od 19.6.1996 do roku 2002 i s mladými hasiči, kdy pro nezájem další mládeže se kolektiv z důvodu nenaplněného počtu 9 členů rozpadl. V celoroční činnosti hry Plamen jsme v prvním roce měli kategorii starších od 11 do 15 let a mladší do 11 let.

Vyhodnocení okresních kol ve hře Plamen:

1997 - 13. místo starší 2002 - 20. místo mladší
1998 - 12. místo starší  
1999 - 8. místo starší  
2000 - 10. místo starší  
2001 - 5. místo starší  

 

Členové sboru k 1. 6. 2007

1. Miloslav Augustin čl. od. roku 1983 revizor
2. Michal Dohnal čl. od. roku 1997  
3. Roman Dohnal čl. od. roku 1995  
4. Bohuslav Dvořák čl. od. roku 1978  
5. Radek Maderka čl. od. roku 1989  
6. Václav Nesiba čl. od. roku 1966 starosta
7. Marek Růžička čl. od. roku 1996  
8. Josef Řiháček čl. od. roku 1950  
9. Jan Sigmund čl. od. roku 1955  
10. Miroslav Svoboda čl. od. roku 1977 velitel
11. Petr Šindelář čl. od. roku 1989 pokladník
12. Jan Toman čl. od. roku 1989 2.strojník
13. Milan Pešl čl. od. roku 2003  
14. Antonín Vlček čl. od. roku 1976  
15. Vladimír Vodička čl. od. roku 1971 jednatel, revizor
16. Libor Janoušek čl. od. roku 2007 strojník
17. Stanislav Pešl čl. od. roku 2007  

 

Noví členové k 1.4.2009

Mandát Lukáš čl. od. roku 1. 4. 2008
Pešl Vojtěch čl. od. roku 1. 4. 2008
Tejral Jaroslav čl. od. roku 5. 1. 2009
Zach Ladislav čl. od. roku 1. 4. 2008
Miroslav Svoboda ml.  

 

Výroční valná hromada dne 13.12.2008

Byl zvolen nový výbor SDH, neboť starosta sboru Václav Nesiba požádal o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů a bylo nutné provést doplňovací volby.

Starosta Svoboda Miroslav st.
Náměstek starosty Janoušek Libor
Velitel Růžička Marek
Jednatel Vodička Vladimír
Hospodář Šindelář Petr
Revizor Mandát Lukáš
Revizor Zach Ladislav

 

Události

V měsících dubnu a květnu 2007 Marek Růžička s pomocí Libora Janouška a Radka Maderky zrenovovali historickou požární stříkačku z roku 1893.

16. června 2007 se hasiči zúčastnili průvodu s historickou požární stříkačkou při příležitosti rodáckého sjezdu a svěcení obecních symbolů.

Odpoledne 16. června předvedli hasiči ukázku požárního útoku dle bojového řádu s motorovou stříkačkou PS 12 a ukázku útoku s historickou stříkačkou

Činnost SDH Dědice 2007/2008

V roce 2007 se hasiči zúčastnili 2 taktických cvičení.

11. 1. 2008 se konala Výroční valná hromada. Počet členů k 11. 1. 2008: 17 členů.

2. 4. 2008 členská schůze, přijeti 3 členové. Počet členů od 2. 4. 2008: 20 členů.

25. 5. 2008 se družstvo hasičů zúčastnilo okrskové soutěže v Kojaticích. Umístění na 5. místě.