slide 2 slide 1 slide 3
Ukázka
z kroniky

Zastupitelstvo obce

Starosta

Bohumil Pešl

Místostarosta

Antonín Šindelář

Členové zastupitelstva

Martin Krejčí

Ludmila Mandátová

Tomáš Strnad

Jaroslav Tejral

Předseda finačního výboru

Tomáš Strnad

Členové finančního výboru

Martin Krejčí

Věra Maderková

Předseda kontrolního výboru

Antonín Šindelář

Členové kontrolního výboru

Jaroslav Tejral

Jiří Řiháček