slide 2 slide 1 slide 3
Ukázka
z kroniky

Úřední deska

Dokument Zveřejněno Zodpovídá
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion za rok 2019 [PDF, 314.47 kB] od 22.05.2020
do 09.06.2020
--
Závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2019 [PDF, 306.72 kB] od 22.05.2020
do 09.06.2020
--
Návrh závěrečného účtu Obce Dědice za rok 2019 [PDF, 12.88 MB] 20.05.2020 --
Veřejná vyhláška Finančního úřadu Kraje Vysočina [PDF, 327.5 kB] 29.04.2020 --
Veřejná vyhláška MěÚ Moravské Budějovice [PDF, 436.73 kB] 09.04.2020 --
Žádost o vyjádření závazného stanoviska k návrhu Územní studie Lažínky – západ [PDF, 250.42 kB] 09.04.2020 --
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR [PDF, 3.27 MB] 09.04.2020 --
Schválený rozpočet obce Dědice na rok 2020 [PDF, 1.46 MB] od 25.03.2020
do 31.03.2021
--