slide 2 slide 1 slide 3
Ukázka
z kroniky

Upozornění společnosti EG.D na potřebu ořezu či odstranění dřevin

Společnost EG.D, a.s., si vás dovoluje upozornit na nutnost ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy. Více informací naleznete v přiloženém dopisu a letáku.

Vložil Klára Šindelářová | 08.12.2021