slide 2 slide 1 slide 3
Ukázka
z kroniky

Poděkování za pomoc při výrobě roušek

Obec Dědice by tímto chtěla za sebe a za všechny své občany poděkovat Dáši Strnadové, Ludmile Mandátové, Jitce Pešlové, Drahomíře Strnadové a Marii Svobodové za to, že obětovaly svůj volný čas a úsilí a přes víkend ušily roušky pro své spoluobčany. 

Několik roušek je stále k dispozici. Pokud by někdo ještě roušku potřeboval, zavolejte prosím starostovi obce na číslo 724 136 630 a domluvte se na jejím předání. 

Ještě jednou moc děkujeme!

Vložil Klára Šindelářová | 22.03.2020